REJESTRACJA I ZAPISY:535 004 084

Detoks lekowy, Odtrucie  z Leków Uspokajających - Detoks MEDILIFE Warszawa. Detoks lekowy Warszawa.

Detoksykacja lekowa (detoks lekowy)

 

Metoda ta jest stosowana wówczas, kiedy Pacjent nie potrafi samodzielnie odstawić leku / leków, od którego jest uzależniony. Oczyszczenie organizmu ze szkodliwego środka jest pierwszym etapem na drodze do wyzdrowienia. Dlaczego? Dlatego, że osoba uzależniona w miarę przyjmowania leków coraz bardziej pogarsza stan swojego zdrowia, a w efekcie doprowadza do zatrucia organizmu.

Detoksykacja lekowa pozwala po pierwsze odzyskać utracone w trakcie przyjmowania leków siły;  po drugie – dzięki obecności psychologów i psychoterapeutów - zmobilizować do dalszego leczenia. Jej cel jest zatem taki sam, jak w przypadku odtruwania z innych substancji- narkotyków bądź alkoholu: dać szansę Pacjentowi na zdrowienie.

Czemu służy detoksykacja i dlaczego jest potrzebna?

Po odstawieniu substancji psychoaktywnej pojawia się u Pacjenta zespół odstawienny zwany inaczej abstynencyjnym, w którym może wystąpić szereg bolesnych i trudnych do zniesienia dla uzależnionego objawów.

Jest to okres niezwykle niebezpieczny i nieprzyjemny. Dotyka przede wszystkim sfery fizycznej, ale przekłada się również na funkcjonowanie psychiczne danej osoby. Dlatego tak ważnym jest przeprowadzanie go w profesjonalnych warunkach, pod opieką zespołu lekarzy i psychologów, nie w warunkach domowych.

Ośrodek MEDICA prowadzi detoksykację w warunkach poszanowania godności Pacjenta z jednoczesnym zachowaniem procedur medycznych. Podczas całego procesu  Pacjent znajduje się pod opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną. Przed detoksykacją zostaje zaś gruntownie przebadany – w tym, przeprowadza się z nim szczegółowy wywiad, mający na celu eliminację ewentualnego ryzyka powikłań związanych z nagłym odstawieniem leku. Dzięki temu, znając faktyczny stan zdrowia Pacjenta, przebyte choroby czy inne problemy zdrowotne - poza uzależnieniem - mamy możliwość zapobiec ewentualnym późniejszym komplikacjom.

Co po odtruciu?

Odtrucie lekowe zazwyczaj trwa do kilku dni. Po tym okresie pacjent kierowany jest na terapię, która – przy odpowiednim poziomie motywacji i staraniach osoby uzależnionej - prowadzi do stopniowego wyleczenia i uwolnienia się od nałogu, a co za tym idzie - długo oczekiwanej zmiany w życiu osoby chorej. Szczególnie zalecana jest terapia stacjonarna, która – dzięki intensywnemu uczestnictwu pacjenta w terapii jednocześnie grupowej i indywidualnej – jest najlepszą metodą, dla tych którzy stawiają pierwsze kroki na drodze do zdrowienia.

 


 

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Leków

Ośrodek Terapii Uzależnień MEDILIFE