REJESTRACJA I ZAPISY:535 004 084

Ośrodek Leczenia i Terapii Uzależnień MEDILIFE

 

Podejmując się wsparcia naszych Pacjentów nie tylko w leczeniu i terapii, podejmujemy się również szeregu działań zmierzających do optymalizacji kosztów podjętego przez rzeczone osoby leczenia.

Przedmiotowe dofinansowanie pochodzi ze strony jednostek pozarządowych bądź realizowane jest w ramach świadczeń finansowanych ze środków publicznych w drodze umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Udział w projekcie leczenia uzależnienia dofinansowanym ze struktur pozarządowych nie wymaga od Państwa podawania jakichkolwiek danych mogących powiązać Wnioskodawcę z zakresem udzielanych świadczeń.

Świadczenia współfinansowane w ramach świadczeń NFZ są wykonywane zgodnie z przyjętą przez Fundusz praktyką wynikającą z ustawy o opiece zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Podstawą kwalifikacji do poszczególnych Programów są wyniki diagnostyki każdorazowo wykonywanej przed przystąpieniem do świadczeń leczenia i terapii w Ośrodku Terapii Uzależnień MEDILIFE oraz okres leczenia, który Pacjent może przeznaczyć na przedmiotowe świadczenia.

Modułowa budowa Programu Leczenia umożliwia realizację świadczeń medycznych w okresie 2, 4, a nawet 8 tygodni.

Standardem jest jednak realizowanie Programu Leczenia Uzależnień trwającego 4 tygodnie. Dwu tygodniowy okres leczenia dedykowany jest osobom, które uczestniczyły już w procesie leczenia uzależnień, osobom, które mają trudność w utrzymaniu abstynencji bądź osobom, które podejmowały się już leczenia a złamały abstynencje.

Decyzja o okresie leczenia podejmowana jest w oparciu o wywiad lekarski, wyniki przeprowadzanej diagnostyki, możliwości czasowe Pacjenta oraz jego stan zdrowia, zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Cennik uwzględniający dofinansowania:

 

7 400 złotych

4 tygodniowy okres leczenia

 

4 200 złotych

2 tygodniowy okres leczenia

 

Jeśli zajdzie taka potrzeba za okres pobytu w naszej Klinice Detoksykacji wystawiamy zwolnienie lekarskie ZUS ZLA.

 


CENNIK ŚWIADCZEŃ DETOKS 24

– pierwsza doba 900 złotych,
– druga doba 800 złotych,
– trzecia doba 700 złotych,

– trzy doby pobytu na Oddziale wynoszą 2 400 złotych.

W przypadku konieczności kontynuowania leczenia na Oddziale Detoksykacji w okresie dłuższym niż trzy doby, każda kolejna doba wymaga uiszczenia kwoty w wysokości 350 złotych.
W przypadku konieczności dłuższego pobytu na Oddziale Detoksykacji, koszt dzienny leczenia wynosi 250 złotych.

W ramach posiadanych kompetencji udzielamy świadczeń w zakresie:

detoks alkoholowy (detoks poalkoholowy)
detoks narkotykowy (detoks ponarkotykowy)
detoks lekowy (detoks polekowy)
detoks z benzodiazepin

W ramach pobytu oferujemy:

– konsultacje lekarza specjalisty,
– indywidualnie dobrane leczenie detoksykacyjne,
– całodobową opiekę pielęgniarską,
– wsparcie terapeuty uzależnień,
– kameralne warunki pobytu,
– zakwaterowanie w pokojach 1-2 osobowych z TV,
– domowe posiłki,
– WiFi.

W naszej Klinice w trakcie udzielanych świadczeń w ramach Oddziału Detoksykacji, otrzymacie Państwo również wsparcie terapeutów, którzy pomogą Wam poradzić sobie z niepokojącymi myślami i złym samopoczuciem.Wszystkie osoby zainteresowane leczenia w ramach oferty z dofinansowaniem prosimy o kontakt z naszym Ośrodkiem Terapii Uzależnień Medilife.