REJESTRACJA I ZAPISY:535 004 084

Leczenie

DETOKS WARSZAWA PIASECZNO - Detox Warszawa, bezpieczny detoks Warszawa Piaseczno, profesjonalny detoks Warszawa, skuteczny detoks organizmu, Piaseczno pod Warszawą!

CZYM JEST ODTRUWANIE (inaczej detoks lub detoksykacja)?

Detoks (z łac. detoxicatio: usuwanie toksyn) - potoczna nazwa leczenia fizycznych i psychicznych objawów uzależnienia pojawiających się po odstawieniu substancji, od której dana osoba jest uzależniona.

Dlaczego detoks nie powinien być przeprowadzany w warunkach domowych?

Przy długotrwałym używaniu szkodliwej substancji (alkohol, narkotyki, leki) samodzielne jej odstawienie jest prawie niemożliwe. W warunkach domowych trudno zaś poradzić sobie ze wszystkimi powikłaniami potencjalnie stwarzającymi zagrożenie dla zdrowia i życia chorego. Po odstawieniu substancji psychoaktywnej pojawia się u pacjenta zespół odstawienny zwany inaczej abstynencyjnym, w którym mogą wystąpić następujące objawy:

 • drżenie języka, powiek i rąk,
 • nadmierne pocenie się,
 • mdłości, nudności lub wymioty,
 • tachykardia lub podwyższone ciśnienie tętnicze,
 • pobudzenie psychoruchowe,
 • bóle głowy,
 • bezsenność,
 • złe samopoczucie lub osłabienie,
 • przemijające omamy lub iluzje wzrokowe, dotykowe lub słuchowe.

Jest to okres niezwykle niebezpieczny i nieprzyjemny. Dotyka przede wszystkim sfery fizycznej, ale przekłada się również na funkcjonowanie psychiczne danej osoby. Najczęstszymi objawami natury psychicznej są:

 • obniżenie nastroju,
 • stany depresyjne,
 • stany lękowe,
 • myśli samobójcze.

Stała opieka lekarska i pielęgniarska w pierwszych dniach trzeźwienia jest tak ważna nie tylko z powodu stanu psychicznego, ale przede wszystkim fizycznego pacjenta.

Odtrucie (detoksykacja alkoholowa, lekowa, narkotykowa) polega na wyprowadzeniu szkodliwych substancji z krwiobiegu pacjenta oraz przywróceniu równowagi elektrolitowej i wodnej. W trakcie odtrucia podawane są w formie kroplówek preparaty i leki, dzięki którym redukowane są lub całkowicie likwidowane przykre objawy zespołu odstawiennego, a organizm regeneruje się, uzupełnia brakujące płyny, minerały, witaminy i mikroelementy oraz wzmacnia działanie narządów wewnętrznych. Takie kroplówki, aby odniosły efekt,  muszą być podawane powoli i pacjent musi ich przyjąć co najmniej kilka, przy stałym monitorowaniu ciśnienia krwi i bilansu wodnego.

Niebezpieczne „detoksy domowe”

Stąd też „detoksy domowe”, gdzie lekarz nie mierzy ani stężenia substancji we krwi, ani ciśnienia krwi pacjenta, za to podaje błyskawicznie jedną kroplówkę, nie tylko są nieskuteczne - są prostu niebezpieczne i mogą skończyć się nawet śmiercią pacjenta.

Taka pojedyncza kroplówka zawiera na ogół środek uspokajający typu relanium i płyny w postaci roztworu soli fizjologicznej. Tymczasem np. pacjentowi w stanie upojenia alkoholowego nie wolno podawać środków uspokajających, trzeba najpierw usunąć alkohol z jego organizmu. Jeśli w organizmie znajduje się za dużo płynów, podając dodatkową kroplówkę możemy doprowadzić do zawału lub udaru – serce i naczynia krwionośne nie dadzą rady przepompowywać takiej ilości cieczy, a ciśnienie krwi pacjenta jest i tak już podwyższone wskutek spożycia alkoholu. Trzeba też stale badać, czy pacjent, przyjmując płyny, również je wydala – zakłócenie bilansu wodnego może spowodować zatrzymanie pracy nerek.

Detoksykacja (detoks) pozwala na przerwanie ciągu (alkoholowego, narkotykowego, lekowego), co jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia dalszej terapii. Jest to pierwszy, ważny krok w kierunku pokonania nałogu. Po przebyciu detoksykacji samopoczucie pacjenta polepsza się, staje się możliwe normalne funkcjonowanie.

Choć detoksykacja (detoks) sama w sobie nie leczy uzależnienia, umożliwia doraźną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia oraz stwarza optymalne warunki do rozpoczęcia terapii.

Czas trwania oraz forma detoksykacji różni się w zależności od:

 • substancji,
 • stopnia zatrucia organizmu,
 • długości trwania ciągu,
 • ogólnego stanu pacjenta.


Z racji tego, iż zatrucie może być przyczyną spożywania różnych substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, narkotyków, leków oraz dopalaczy - i pochodnych, świadczenia medyczne polegające na detoksykacji organizmu z tych substancji przyjmują dedykowaną formę, dzieląc się na:

 

W naszym ośrodku każdorazowo przed przystąpieniem do odtrucia przeprowadzany jest wywiad medyczny, w celu wykrycia ewentualnych przeciwwskazań, schorzeń, problemów zdrowotnych, które należy wziąć pod uwagę w trakcie działań medycznych.

Wykonujemy również podstawowe badania ambulatoryjne.


Oferujemy Państwu opiekę lekarza i całodobową opiekę pielęgniarską zapewniającą bezpieczeństwo i skuteczność odtrucia. Dodatkowo w trakcie całego procesu odtrucia organizmu z alkoholu - leków - narkotyków Pacjent jest również pod opieką terapeuty (prowadzone są wstępne konsultacje wspierające i motywujące do podjęcia dalszej terapii).


Terapia uzależnienia od alkoholu w Ośrodku Terapii Uzależnień MEDILIFE. Terapia uzależnienia od narkotyków w Ośrodku Terapii Uzależnień MEDILIFE. Terapia uzależnienia od leków uspokajających w Ośrodku Terapii Uzależnień MEDILIFE

JAK WYGLĄDA TERAPIA ?

Rozpoczęcie leczenia przy większości uzależnień powinno zacząć się od odtrucia organizmu. Detoks nie jest gwarancją wyleczenia, ale fundamentem całego procesu.

W trakcie odtruwania Pacjentom Centrum Medycznego MEDILIFE podawane są specjalistyczne preparaty niwelujące lub całkowicie eliminujące przykre objawy tzw. zespołu odstawiennego oraz oczyszczające organizm ze wszystkich toksyn nagromadzonych podczas wielodniowego zażywania substancji.

Później osoba uzależniona jest gotowa, by podjąć leczenie na psychoterapii. Może się ona odbywać w dwóch podstawowych wariantach grupowym lub indywidualnym.

Terapia ambulatoryjna, dojazdowa w Centrum Leczenia Uzależnień MEDICA.


TERAPIA AMBULATORYJNA

Terapia uzależnień, leczona ambulatoryjnie, przeznaczony jest dla osób, które z rożnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania z terapii stacjonarnej. Jest on mniej intensywny, przez co mogą go realizować jedynie osoby, które posiadają już wiedzę i umiejętności umożliwiające im utrzymanie abstynencji w swoim dotychczasowym środowisku, bez konieczności codziennego kontaktu z terapeutą bądź grupą terapeutyczną.


Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom obecnie w Centrum Medycznym MEDICA realizowane są dwa programy ambulatoryjne do wyboru w zależności od Państwa potrzeb oraz możliwości uczestniczenia w terapii:

Programy ambulatoryjne

Programy te skierowane są do osób, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień. Opiera się on głownie na procesie grupowym (spotkania indywidualne pełnią funkcję uzupełniającą i monitorującą postępy w terapii).

Zakres merytoryczny grupy skoncentrowany jest na tematach związanych z zapobieganiem nawrotom choroby. Pacjenci zarówno w sposób edukacyjny jak i treningowy uczą się:

 • czym są nawroty w uzależnieniu,

 • jak zapobiegać ich wystąpieniu,

 • co robić, żeby uniemożliwić ich nasilenie,

 • oraz jak zapobiec złamaniu abstynencji i powrócić na swoją drogę zdrowienia.

 

Uczestnictwo w grupie umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy do samopoznania i stworzenia mapy własnych sygnałów ostrzegawczych nawrotu, ale też spełnia ważną funkcję wspierającą i motywującą w procesie trzeźwienia.

Zakwalifikowanie do jednego z oferowanych przez nasz ośrodek programów odbywa się poprzez wcześniejszą konsultację indywidualną z terapeutą (obligatoryjnie w przypadku osób, które realizowały podstawowy program terapii poza ośrodkiem MEDICA).

TERAPIA W RAMACH ŚWIADCZEŃ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

. Posted in Leczenie

DETOKSYKACJA ALKOHOLOWA Warszawa, Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Magdalenka! DETOKSYKACJA LEKOWY Warszawa, Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Magdalenka! DETOKSYKACJA NARKOTYKOWY Warszawa, Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Magdalenka!Profesjonalne odtrucie w Oddziale Detoksykacji MEDILIFE, detoks alkoholowy Warszawa, detoks narkotykowy Warszawa, detoks lekowy Warszawa.

DETOKSYKACJA ALKOHOLOWA (odtrucie alkoholowe)

Jeśli twój bliski cierpi na uzależnienie od alkoholu – pije nałogowo i „ciągami” – z czasem może doprowadzić do tak dalece zaawansowanego zatrucia organizmu, że udzielenie mu pomocy w warunkach domowych stanie się niemożliwe.

Po „ciągu” picia nie wolno bowiem gwałtownie odstawić alkoholu. To zagrożenie dla zdrowia i życia. Jednocześnie sam „ciąg” stanowi równie poważne zagrożenie – stężenie toksyn w ciele może stać się śmiertelne. Dlatego organizm zatruty alkoholem trzeba oczyścić pod opieką specjalistów.

Detoksykacja alkoholowa (odtrucie alkoholowe) obejmuje działania dwutorowe: uzupełnia niedobory płynów i elektrolitów w organizmie, dostarcza choremu niezbędne witaminy (między innymi z grupy B) i mikroelementy wypłukane przez alkohol, oraz łagodzi objawy zespołu abstynencyjnego: lęk, drżenie, omamy czy zaburzenia świadomości. Jest to pierwsza część procesu zdrowienia.

Równie istotna jest obecność psychologów, których rola staje się kluczowa. Uzależnienie to bowiem choroba i ciała, i duszy - a zatem dopiero połączenie odpowiednio dobranej, bezpiecznej farmakoterapii oraz wsparcia psychologicznego pozwala wzbudzić w chorym motywację do leczenia.

Sama detoksykacja alkoholowa (odtrucie alkoholowe) trwa do kilku dni. Trzeźwienie to dla pacjenta  proces trudny i bolesny. Przy zastosowaniu odpowiednich leków uśmierzających przykre objawy zespołu abstynencyjnego może jednak stać się możliwie najmniej uciążliwy.

Detoksykacja w Oddziale MEDILIFE funkcjonującym przy Ośrodku Terapii i Leczenia Uzależnień MEDILIFE

W naszej placówce dbamy o to, by osoby chcące uwolnić się od nałogu otrzymały odpowiednią pomoc farmakologiczną i psychologiczną, dzięki czemu zdrowienie przebiega w sposób sprawny i mniej dolegliwy. Oferujemy Państwu detoksykację pod opieką najwyższej klasy specjalistów, którzy zadbają o to, by towarzyszące zdrowieniu trudności były jak najmniej uciążliwe.

Pojęciem detoksykacji alkoholowej (w języku potocznym – detoks) określa się leczenie Alkoholowego Zespołu Abstynencyjnego. Dlatego detoksykację alkoholową powinien poprzedzać szczegółowy wywiad lekarski, który pozwoli przewidzieć i zapobiec ewentualnym komplikacjom w trakcie odtruwania.


Po przejściu detoksykacji Pacjent może podjąć trwającą 2-4 tygodni terapię uzależnienia.