REJESTRACJA I ZAPISY:535 004 084

Leczenie

LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Źródło uzależnień

Żyjemy w stresie, pośpiechu. Kryzys gospodarczy, dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy, zmiany społeczne, za którymi czasem trudno nadążyć; brak czasu na odpoczynek, brak czasu na budowanie dobrych i satysfakcjonujących relacji rodzinnych i społecznych – to wszystko wpływa na naszą psychikę. Przemęczeni i sfrustrowani, często chcemy uciec od codziennych problemów i choć na chwilę o nich zapomnieć. A te emocje, które są dla nas zbyt trudne, możemy chcieć zagłuszyć w sposób, który wydaje nam się najprostszy: sięgając choćby po lampkę wina czy dawkę leku na uspokojenie...

Zasada, bez względu na szerokość geograficzną i kontynent, jest jedna: w każdym społeczeństwie nagła i postępująca sytuacja kryzysowa powoduje wzrost liczby osób uzależnionych. W obecnych zaś czasach problemem są nie tylko te najbardziej znane z uzależnień, czyli alkoholizm, narkomania, lekomania, nikotynizm, ale również nowe uzależnienia - uzależnienia behawioralne: internet, gry komputerowe, hazard, seks etc. To one stopniowo stają się plagą XXI wieku.

Spis treści:
Źródło uzależnień
Czym jest uzależnienie
Jak możesz sobie pomóc

Uzależnienia:
Alkoholizm
Bulimia
Lekomania
Narkomania
Seksoholizm
Uzależnienie od internetu

Uzależnienie od hazardu
Uzależnienie od zakupów
Uzależnienie od telefonu
Uzależnienie od komputera

Czym jest uzależnienie?

Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi jednoznacznie: uzależnienie (bez względu na to od czego) jest przewlekłą i nawracającą chorobą. Charakteryzuje się ono tym, że człowiek czuje przymus przyjmowania danej substancji lub/i wykonywania danej czynności.

Wyróżnia się dwa rodzaje uzależnienia: uzależnienie fizyczne i psychiczne.

Pierwsze z nich charakteryzuje się potrzebą zażywania jakieś substancji: alkoholu, narkotyków, leków.

Z kolei uzależnienie psychiczne to stan, w którym osoba nie potrafi zaprzestać wykonywania określonych czynności. Wśród uzależnień psychicznych możemy wymienić: nałogowy hazard, kompulsywny seks, bulimia, gry komputerowe i internet, zakupy, telefon.

Uzależnienie i fizyczne, i psychiczne wiąże się z rezygnacją z ważnych dla siebie aktywności i ról społecznych, a także konsekwencjami finansowymi i zdrowotnymi. Prowadzi do rozpadu więzi społecznych i rodzinnych.

W skrócie / Na czym polega uzależnienie?

1) UTRATA KONTROLI

2) NEGATYWNE KONSEKWENCJE ZAŻYWANIA SUBSTANCJI CZY KOMPULSYWNYCH ZACHOWAŃ

3) KONTYNUOWANIE DANYCH CZYNNOŚCI BEZ WZGLĘDU NA KONSEKWENCJE

Jak możesz sobie pomóc?

Niezwykle ważne jest to, aby jak najszybciej zdiagnozować problem i szukać pomocy. Uzyskamy ją między innymi w ośrodku terapii uzależnień, którego zadaniem jest wyleczenie chorego z nałogu.

W XXI wieku leczenie uzależnień praktykuje się głównie w formie psychoterapii poprzedzonej – jeśli zachodzi taka potrzeba – detoksem (stosowany jest on wyłącznie w wypadku uzależnień chemicznych, czyli w wypadku alkoholizmu, lekomanii czy narkomani). Doświadczenia psychologów i terapeutów zebrane w ciągu ostatnich lat pozwalają leczyć skutecznie i profesjonalnie osoby uzależnione.

Leczenie wiąże się przede wszystkim z nauczeniem się nowych zachowań oraz z umiejętnością radzenia sobie w sytuacjach stresowych w inny sposób niż dotychczas. Jest to proces wieloetapowy i wymagający ze strony osoby uzależnionej nowego spojrzenia na jej życie. Proces ten jednocześnie pomaga rozwijać każdemu uczestniczącemu w terapii jego mocne strony, a niwelować te zachowania i emocje, które działały dotychczas niszcząco na niego samego i jego relacje z innymi ludźmi. Pracuje się zatem nad tym, aby chory po pierwsze brał odpowiedzialność za swoje życie, a więc za przeżywane emocje i zachowania, umiał na nie wpływać (a zatem nie ulegać tym, które są dla niego szkodliwe); ale też i nad tym, by czuł się w ,,swoim ciele’’ jak najlepiej, zaczął postrzegać świat bardziej optymistycznie i kierował jak najlepiej swoim życiem.

Czas danej terapii uzależniony jest od indywidualnych potrzeb. W trakcie jej trwania  indywidualnie także uzgadnia się odpowiednie metody i techniki.

W leczeniu uzależnień coraz popularniejsze jest także stosowanie technik relaksacyjnych, jogi oraz treningów antystresowych. Same w sobie, choć nie leczą uzależnienia, mają znaczący wpływ na poprawę funkcjonowania uzależnionego po odbyciu terapii.


Leczenie uzależnień dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb przyniesie najlepsze efekty. Możesz skorzystać z detoksykacji, psychoterapii, wsparcia grupy i terapeuty, a także farmakoterapii, w tym – w wypadku uzależnienia od opiatów - leczenia substytucyjnego.

Nie pozwól, by uzależnienie zniszczyło Twoje życie. Zgłoś się do tych, którzy mogą Ci pomóc – nie jesteś sam ze swoim problemem.

Pamiętaj, wszystko zależy od Ciebie – my wskażemy Ci drogę, która da szansę na sukces i powodzenie w walce z uzależnieniami, które niszczą Twoje zdrowie i życie. Zgłoś się do Dromadera. Dziś może być pierwszy dzień Twojego nowego życia.
Detoks lekowy, Odtrucie  z Leków Uspokajających - Detoks MEDILIFE Warszawa. Detoks lekowy Warszawa.

Detoksykacja lekowa (detoks lekowy)

 

Metoda ta jest stosowana wówczas, kiedy Pacjent nie potrafi samodzielnie odstawić leku / leków, od którego jest uzależniony. Oczyszczenie organizmu ze szkodliwego środka jest pierwszym etapem na drodze do wyzdrowienia. Dlaczego? Dlatego, że osoba uzależniona w miarę przyjmowania leków coraz bardziej pogarsza stan swojego zdrowia, a w efekcie doprowadza do zatrucia organizmu.

Detoksykacja lekowa pozwala po pierwsze odzyskać utracone w trakcie przyjmowania leków siły;  po drugie – dzięki obecności psychologów i psychoterapeutów - zmobilizować do dalszego leczenia. Jej cel jest zatem taki sam, jak w przypadku odtruwania z innych substancji- narkotyków bądź alkoholu: dać szansę Pacjentowi na zdrowienie.

Czemu służy detoksykacja i dlaczego jest potrzebna?

Po odstawieniu substancji psychoaktywnej pojawia się u Pacjenta zespół odstawienny zwany inaczej abstynencyjnym, w którym może wystąpić szereg bolesnych i trudnych do zniesienia dla uzależnionego objawów.

Jest to okres niezwykle niebezpieczny i nieprzyjemny. Dotyka przede wszystkim sfery fizycznej, ale przekłada się również na funkcjonowanie psychiczne danej osoby. Dlatego tak ważnym jest przeprowadzanie go w profesjonalnych warunkach, pod opieką zespołu lekarzy i psychologów, nie w warunkach domowych.

Ośrodek MEDICA prowadzi detoksykację w warunkach poszanowania godności Pacjenta z jednoczesnym zachowaniem procedur medycznych. Podczas całego procesu  Pacjent znajduje się pod opieką lekarską, pielęgniarską i psychologiczną. Przed detoksykacją zostaje zaś gruntownie przebadany – w tym, przeprowadza się z nim szczegółowy wywiad, mający na celu eliminację ewentualnego ryzyka powikłań związanych z nagłym odstawieniem leku. Dzięki temu, znając faktyczny stan zdrowia Pacjenta, przebyte choroby czy inne problemy zdrowotne - poza uzależnieniem - mamy możliwość zapobiec ewentualnym późniejszym komplikacjom.

Co po odtruciu?

Odtrucie lekowe zazwyczaj trwa do kilku dni. Po tym okresie pacjent kierowany jest na terapię, która – przy odpowiednim poziomie motywacji i staraniach osoby uzależnionej - prowadzi do stopniowego wyleczenia i uwolnienia się od nałogu, a co za tym idzie - długo oczekiwanej zmiany w życiu osoby chorej. Szczególnie zalecana jest terapia stacjonarna, która – dzięki intensywnemu uczestnictwu pacjenta w terapii jednocześnie grupowej i indywidualnej – jest najlepszą metodą, dla tych którzy stawiają pierwsze kroki na drodze do zdrowienia.

 


 

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Leków

Ośrodek Terapii Uzależnień MEDILIFE

Detoks Narkotykowy, Skuteczny Detoks Narkotykowy w Ośrodku Leczenia i Terapii Uzależnień MEDILIFE - Warszawa, Piaseczno, Konstancin-Jeziorna.

Detoks narkotykowy (Detoksykacja narkotykowa)

 

Wyjście z uzależnienia zaczyna się od detoksykacji - jest to pierwszy etap drogi do zdrowienia. Detoksykacja narkotykowa to odtrucie organizmu po dłuższym okresie zażywania substancji psychoaktywnej.

Detoksykację należy przeprowadzać przy wsparciu opieki medycznej. W momencie gwałtownego odstawienia środka, od którego uzależniony jest chory, pojawia się bowiem zespół abstynencyjny. Zespół ten składa się z szeregu charakterystycznych przykrych dla pacjenta objawów, które dotykają nie tylko sfery fizycznej, ale także psychicznej osoby uzależnionej.

Wśród najczęściej pojawiających się są: drżenie rąk, pocenie się, wzrost ciśnienia tętniczego,  mdłości, nudności, kłopoty z przewodem pokarmowym, różnego rodzaju bóle somatyczne. Pacjenci po odstawieniu narkotyku bardzo często cierpią też na bezsenność, omamy wzrokowe i słuchowe; nierzadko doświadczają stanów lękowych, depresji, czasem nawet mają myśli samobójcze.

Z tego powodu odradza się prowadzenie odtruwania narkotykowego we własnym zakresie (np.  w domu). Jest to narażanie osoby uzależnionej na niepotrzebne ryzyko.


Oprócz opieki medycznej, która jest więc konieczna - by zmniejszyć dyskomfort pacjenta i zapewnić mu bezpieczeństwo - bardzo istotnym elementem procesu odtruwania jest także kontakt z psychologiem.

Opieka terapeutyczna już na tym etapie pomaga budować alternatywną wizję rzeczywistości - takiej, w której substancja psychoaktywna nie odgrywa już centralnej roli.  Co więcej - osoba czerpiąca wsparcie od doświadczonych specjalistów od samego początku procesu zdrowienia, czyli już na etapie detoksykacji narkotykowej, ma znacznie większe szanse uwolnić się od nałogu, aniżeli ktoś pozostawiony sam sobie. Psycholog ma sprawić, by osoba chora poczuła się pewniej i by jej motywacja do leczenia - pomimo trudności i przykrych dolegliwości etapu odtruwania - nie zmalała.

Jednocześnie detoks narkotykowy pozwala pacjentowi zregenerować siły, które będą mu potrzebne w dalszym procesie zdrowienia. Dzięki oczyszczeniu z toksycznych substancji organizm będzie mógł zmobilizować się do dalszej pracy. Po detoksykacji powinna bowiem nastąpić psychoterapia uzależnienia.


 

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Narkotyków

Ośrodek Terapii Uzależnień MEDILIFE

.

Terapia leczenia uzależnień w ośrodku Dromader. Dobór odpowiedniej terapii. Jaką terapię leczenia uzależnień wybrać?

Który program terapii leczenia uzależnień wybrać?

Bez względu na to, czy jesteś uzależniony od substancji chemicznej (leki, narkotyki, alkohol) czy też od czynności (seks, internet, hazard), program terapii powinien być dostosowany indywidualnie tak do Twoich możliwości, jak i potrzeb. Możesz wybrać jedną z trzech form terapii uzależnień, możesz też uczestniczyć kolejno w każdej z nich.

Pamiętaj jednak, że właściwy wybór jest kluczowy dla całego procesu zdrowienia - dlatego najlepiej będzie, by w podejmowaniu decyzji doradził Ci doświadczony terapeuta uzależnień.

Terapia stacjonarna – trwa średnio 8 tygodni, a jej program realizowany jest całkowicie w ośrodku terapii uzależnień. Zajęcia odbywają się od rana do wieczora. Pierwsze kroki na drodze do trzeźwości stawiasz zatem w bezpiecznych warunkach. Terapeuci pomogą Ci przejść bezpiecznie przez momenty zagrożenia, które niewątpliwie pojawią się w tym okresie.

Mieszkając w ośrodku jesteś w stałym kontakcie z terapeutą i zespołem medycznym, a w procesie trzeźwienia - co niebagatelne - wspiera Cię także grupa innych uzależnionych, która uczestniczy razem z Tobą w kilkutygodniowej terapii. Dzięki ich obecności nie czujesz się osamotniony i przybity trudnościami, jakie przeżywasz. Terapia stacjonarna zawiera zarówno terapię indywidualną jak i grupową, a jednocześnie jest najbardziej zintensyfikowaną formą leczenia uzależnień. Może ona być pierwszym etapem leczenia, który można kontynuować uczestnicząc w programie ambulatoryjnym.

Terapia ambulatoryjna – trwa minimum 8 tygodni. Odbywa się codziennie, w godzinach porannych lub popołudniowych, jako terapia grupowa. Osoby w niej uczestniczące przychodzą jedynie na kilkugodzinne zajęcia terapeutyczne do ośrodka.

Terapia indywidualna – są to indywidualne spotkania raz (lub więcej) w tygodniu z terapeutą uzależnień. Jedno spotkanie trwa około 60 minut.

Wybór zależy od Ciebie. Najskuteczniejszą formą terapii jest zazwyczaj terapia stacjonarna. Można oczywiście uczestniczyć w programie ambulatoryjnym, który pozwoli na początku zdiagnozować problem i określić jego skalę oraz podjąć dalsze kroki. Terapia kilka razy w tygodniu też jest zasadna – w każdej chwili można zresztą dostosować rodzaj leczenia do potrzeb pacjenta.

Jeśli chcesz uwolnić się od nałogu, jeśli szukasz pomocy, musisz mieć jednak świadomość, że powrót do zdrowia i nauka życia na trzeźwo jest procesem kilkuetapowym i czasochłonnym - powinieneś zatem przejść kolejne kroki leczenia. Nie da się bowiem pokonać przemożnej chęci powrotu do odurzających środków, bez konsekwentnej terapii.


Jak wybrać ośrodek terapii najlepszy dla Ciebie?

Gdy wybierasz ośrodek terapeutyczny, musisz być bardzo uważny i dowiedzieć się jak najwięcej o miejscu, w którym będziesz odbywał terapię – pamiętaj, spędzisz tam dużo czasu, a otoczenie musi zapewnić Ci odpowiednie warunki, byś mógł zacząć żyć na trzeźwo. Proces powrotu do zdrowia jest wieloetapowy, a jego skuteczność zależy od tego, czy będziesz ufać osobom prowadzącym Twoją terapię i czy będziesz w danym miejscu czuć się bezpiecznie.


Na co więc zwrócić uwagę, gdy wybierasz ośrodek terapeutyczny?

 • Kadra – sprawdź, czy w ośrodku pracują wykwalifikowani terapeuci uzależnień (a nie tylko specjaliści lub instruktorzy). Poznaj ich doświadczenie zawodowe (na stronie internetowej ośrodka powinny znajdować się biogramy osób prowadzących leczenie). Dowiedz się także, czy na miejscu są lekarz i pielęgniarki - bez nich trudno byłoby osiągnąć sukces w terapii. To dzięki nim czujesz się w ośrodku bezpieczny, wiesz, że ktoś się Tobą opiekuje.
 • Kontrakt terapeutyczny – zanim podejmiesz leczenie, poproś o przesłanie kontraktu terapeutycznego i uważnie go przeanalizuj
 • Legalność działania ośrodka – poproś o dokumenty potwierdzające legalność funkcjonowania ośrodka. Powinien on być wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub placówek zapewniających całodobową opiekę. Rejestry takie prowadzi wojewoda i są one jawne.
 • Wyposażenie medyczne – jeśli na miejscu w ośrodku można wykonać większość istotnych badań laboratoryjnych i diagnostycznych (jak EKG, badania wydolności podstawowych układów i narządów), możesz być spokojny. Podczas detoksykacji i w późniejszym leczeniu, oprócz aspektów psychicznych, kadra zadba także o zdrowie fizyczne.
 • Miejsca rekreacji – kilkutygodniowa terapia powinna dawać możliwość rozładowania napięcia psychicznego poprzez aktywność fizyczną. Ważne, byś mógł skorzystać np. z siłowni lub przejść się na spacer na świeżym powietrzu.

 

Terapia alkoholowa - Terapia stacjonarna w ośrodku leczenia uzależnień MEDILIFE Warszawa, Piaseczno.

Leczenie stacjonarne

Leczenie stacjonarne jest najskuteczniejszą metodą leczenia uzależnień - dzięki połączeniu kompleksowych oddziaływań terapeutycznych: terapii indywidualnej oraz grupowej.  Jest to również najbardziej zintensyfikowana forma terapii, którą zaleca się nie tylko osobom podejmującym pierwsze leczenie, ale i tym, które od dłuższego czasu nie zażywają szkodliwych substancji (uzależnienia chemiczne: alkohol, narkotyki, leki) lub nie kontynuują niszczących ich życie zachowań (uzależnienia behawioralne: seks, hazard etc). Niestety, nawet długotrwała abstynencja niepoparta zrozumieniem samego siebie przez pacjenta nie naprawia jego kondycji psychicznej i nie likwiduje problemów emocjonalnych i rodzinnych.

 

Jak wygląda terapia?

Zajęcia trwają od 9 do 18, wliczając przerwę obiadową. Wykwalifikowani terapeuci pracują z pacjentami poświęcając im 100% czasu.

Przebywając na terapii stacjonarnej:

 

 • będziesz uczestniczył w różnych zajęciach terapeutycznych: sesje grupowe, sesje indywidualne, warsztaty;

 

 • zamieszkasz w jedno- lub dwuosobowym pokoju z łazienką;

 

 • w czasie wolnym możesz korzystać z sali telewizyjnej,  siłowni, sauny, tenisa stołowego;

 

 • możesz korzystać z salki komputerowej albo własnego laptopa (dostęp do sieci w całym ośrodku), o ile nie będzie przeszkadzało to Twojej terapii

 

 • możesz palić w wyznaczonych miejscach.

 

 

Czas leczenia stacjonarnego w naszym ośrodku jest ustalany indywidualnie w zależności od diagnozy, średnio trwa 8 tyg.  Przez cały okres pobytu w Ośrodku Dromader:

 

 • zapewniamy wyżywienie,

 

 • zapewniamy pełną opiekę socjalno-bytową,

 

 • uczymy nowych, zdrowych zachowań: prowadzimy długoterminową terapię opierającą się na treningach interpersonalnych i intrapsychicznych oraz warsztatach umiejętności, poprzez które staramy się wyposażyć osoby w umiejętności rozwiązywania codziennych problemów i podejmowania decyzji, które będą alternatywą dla modelu życia związanego z piciem alkoholu lub innymi substancjami psychoaktywnymi,

 

 • edukujemy: prowadzimy program zajęć, który jest tak skonstruowany, by dostarczyć podstawową wiedzę o uzależnieniach i sterujących nimi mechanizmach,

 

 • zapewniamy stałe kontakty z lekarzem psychiatrą w postaci cotygodniowych dyżurów w naszym ośrodku (w razie konieczności również wizyty interwencyjne),

 

 • proponujemy pacjentom udział w zajęciach dodatkowych, tzw. paraterapeutycznych,

 

 • ponieważ bardzo ważne jest uczestnictwo rodzin i osób bliskich naszych pacjentów w procesie zdrowienia, staramy się włączać ich, w miarę możliwości, do procesu terapeutycznego, np. poprzez organizowanie sesji rodzinnych w ośrodku czy też wspólnych, integracyjnych wyjazdów.

 

 

Nasi Pacjenci po ukończeniu turnusu terapeutycznego mają możliwość kontynuowania leczenia poprzez korzystanie z terapii zaawansowanej. Dodatkowo w naszej poradni uczymy rodziny pacjentów, jak postępować z bliskim po jego powrocie z ośrodka. Oferujemy im również profesjonalną psychoterapię współuzależnienia.

 

Podstawowym celem terapii osoby uzależnionej jest:

 

 • zwiększenie zdolności utrzymywania abstynencji,

 

 • usuwanie zaburzeń emocjonalnych, myślowych i zachowawczych,

 

 • nauka rozwiązywania problemów osobistych,

 

 • rozwijanie zdolności zdrowego życia.

 

 

Warunkiem przyjęcia do naszego ośrodka jest przede wszystkim chęć pacjenta, który musi chcieć się leczyć. Skierowanie od lekarza nie jest potrzebne, gdyż jesteśmy ośrodkiem prywatnym i terapia jest odpłatna.