REJESTRACJA I ZAPISY:535 004 084

TERAPIA W RAMACH ŚWIADCZEŃ NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 

Osoby zainteresowane podjęciem leczenia z tytułu świadczeń gwarantowanych zapraszamy do Centrum Medycznego MEDICA, posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach którego funkcjonuje Oddział Dzienny Terapii Uzależnień od alkoholu oraz Poradnia Leczenia Uzależnień.


Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu

Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu i innych środków psychoaktywnych obejmują diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także osób ryzykownie pijących oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

Według  Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 realizujemy następujące świadczenia gwarantowane:

 • Następstwa szkodliwego użycia alkoholu (F10.1);
 • Zespół uzależnienia od alkoholu (F10.2);
 • Zespół uzależnienia od środków (substancji) psychoaktywnych przyjmowanych naprzemiennie i innych środków psychoaktywnych (F19.2);
 • Patologiczny hazard (F63.0);
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (F42);
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43);
 • Specyficzne zaburzenia osobowości (F60) (współuzależnieni).


W Oddziale Dziennym realizowany jest intensywny program terapeutyczny (zakres podstawowy) dla osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu, dla bulimików itp.

Jego celem jest:

 • poprawa jakości życia,
 • utrzymanie ciągłej abstynencji,
 • nauczenie pacjentów radzenia sobie z głodem np. alkoholowym i zapobieganiu nawrotom choroby,
 • budowanie umiejętności życia na trzeźwo, pozwalających na rozwój osobisty i duchowy.


Zajęcia grupowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -13.00  przez okres 8 tygodni (40 dni roboczych).

W trakcie 30 minutowej przerwy wszyscy Pacjenci otrzymują ciepły posiłek. Na okres leczenia, na prośbę Pacjenta wydawane jest zwolnienia lekarskie. Kwalifikacja do leczenia w oddziale dziennym odbywa się podczas konsultacji z terapeutą i lekarzem psychiatrą. Osoby zgłaszające się do oddziału muszą być trzeźwe. Osoby, które nie mogą utrzymać trzeźwości bez wsparcia terapeutycznego, kierowane są na detoks połączony ze świadczeniami terapeutycznymi, a niezwłocznie po osiągnięciu wymaganej trzeźwości, kierowane są na Oddział Dzienny Terapii Uzależnień.


Zapisy przyjmowane są osobiście w rejestracji jednostki medycznej

Centrum Medyczne MEDICA,

ul. Gerbera 14

05-500 Piaseczno

nr tel.: 535 00 80 10


Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,
 • skierowanie na leczenie w oddziele dziennym od dowolnego lekarza zarejestrowanego w NFZ,
 • skierowanie można uzyskać również poprzez naszą poradnię,
 • aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń Pacjent musi być ubezpieczony.

 


Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia

Poradnia Leczenia Uzależnień realizuje świadczenia w postaci porad, wizyt, sesji psychoterapii indywidualnej lub grupowej oraz programów edukacyjnych i terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.


Mogą otrzymać w niej Państwo bezpłatną pomoc co do leczenia uzależnień oraz współuzależnień.

Według  Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 realizujemy następujące świadczenia gwarantowane:

 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych (F10-F19);
 • Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (F43) (współuzależnieni);
 • Patologiczny hazard (F63.0) (uzależnieni);
 • Obserwacja medyczna i ocena przypadków podejrzanych o chorobę lub stany podobne (Z03);
 • Obciążenie rodzinne nadużywaniem alkoholu (Z81.1).


Konsultacje indywidualne i terapie grupowe prowadzone są w Centrum Medycznym MEDICA (ul. Gerbera 14, Piaseczno)

Rejestracja wizyt możliwa jest osobiście bądź telefonicznie pod numerami 535 00 80 10 (8:00 - 20:00), 5 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00 (poniedziałek- piątek).

Wymagania:

 • dowód osobisty,
 • aby skorzystać z bezpłatnych świadczeń pacjent musi być ubezpieczony

Osoby zgłaszające się do Poradni muszą być trzeźwe. Osoby, które nie mogą utrzymać abstynencji bez wsparcia terapeutycznego, proszone są w trakcie zapisu na wizytę poinformować rejestratorkę o swoim stanie fizycznym.

. Posted in Leczenie