REJESTRACJA I ZAPISY:535 004 084

Odtrucie alkoholowe Warszawa, Piaseczno. Ośrodek Detoksykacji i Terapii Uzależnień MEDICA. Profesjonalna detoksykacja poalkoholowa Warszawa, detoksykacja ponarkotykowa Warszawa, detoksykacja polekowa Warszawa, Detoks Warszawa.

ODTRUCIE ALKOHOLOWE

 

Odtrucie alkoholowe zwane również detoksem alkoholowym należy do jednych z procesów leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych. Proces ten nazywany jest również detoksem lub detoksykacją alkoholową. Występuje on u osób uzależnionych od alkoholu, po ciągach picia, zazwyczaj w kilka do kilkunastu godzin po ograniczeniu spożycia alkoholu.

Podczas detoksykacji grupa specjalistów stara się osiągnąć zamierzone cele, a mianowicie: usunięcie toksyn, które są spowodowane zatruciem alkoholowym i zmiany metabolizmu w ciągu alkoholowym, a także wyrównanie zaburzeń wodno elektrolitowych, poziomu jonów sodu, potasu, magnezu. Ważne jest też pozbycie się bądź złagodzenie abstynencyjnych objawów psychicznych i somatycznych. Kolejnym celem jest leczenie schorzeń wywołanych, zaostrzonych przez alkoholizm, a także zapobieganie lub łagodzenie powikłań głównie padaczki alkoholowej i majaczenia alkoholowego.

Niewątpliwie ważnym działaniem jest też to, aby zmobilizować chorego do rozpoczęcia bądź też kontynuacji leczenia odwykowego.

Tak więc detoksykacja jest oczyszczeniem organizmu, która jest niezbędna w leczeniu tego uzależnienia. Odtrucie alkoholowe powinno być przeprowadzone w sposób profesjonalny, najlepiej w warunkach szpitalnych bądź profesjonalnego ośrodka terapii uzależnienia alkoholowego. Początkiem tego procesu jest dokładna diagnoza choroby pacjenta, na którą składają się między innymi: wywiad o przebytych schorzeniach, występowaniu i przebiegu AZA w przeszłości, badanie ogólnego stanu zdrowia pacjenta, a także stanu psychicznego.

Dalsze detoks alkoholowy / leczenie powinno odbywać się w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach od których wymaga się: wyciszenia, wentylacji oraz danego oświetlenia dzięki któremu umożliwiona będzie obserwacja chorego w nocy, a także zmniejszy u niego poziom niepokoju. Niezbędny jest także monitoring. Osobę uzależnioną nawadnia się. W Polsce stosuje się dożylne podawanie płynów, natomiast w Stanach Zjednoczonych płyny parenteralnie podaje się tylko w obecności klinicznych cech odwodnienia. Ważna jest także suplementacja jonów, najczęściej są to jony Potasu i Magnezu, najpowszechniej używane preparaty to KCl, MgS04, KIG ( Potas +Insulina + Glukoza). Zaleca się również podanie choremu witaminy B1. Objawy wegetatywne leczy się przeważnie za pomocą Beta-blokerów, stosowanie klonidyny jest mniej powszechne z powodu częstych niepożądanych objawów. Do leczenia objawów psychicznych Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych głównie wykorzystuje się Relanium, Lorafen, Oxazepam rzadziej Klorazepat. Stosowany z dużym powodzeniem dotychczas Klometiazol ( Hemineuryna) obecnie jest rzadziej wykorzystywany z powodu konieczności częstego podawania, wywoływania zaburzeń w układzie oddechowym i dużej komponenty uzależniającej. Benzodiazepiny podaje się w zależności od ośrodka na dwa sposoby, według schematu lub w zależności od nasilenia objawów AZA, co 1-2 godziny do ich ustąpienia. Stosowanie drugiej metody wymaga większego zaangażowania i przygotowania personelu ośrodka leczącego i odpowiedniego jego wyposażenia. Stosowanie neuroleptyków standardowo w Alkoholowym Zespole Abstynencyjnym zwiększa śmiertelność. W leczeniu AZA stosuje się także inhibitory pompy protonowej oraz leki hepatoprotekcyjne.

Należy pamiętać aby unikać tak zwanych ,,odtruć domowych’’, gdzie leczenie prowadzone jest często przez osoby nie mających do tego kwalifikacji. W tym przypadku zabiegi takie często są przeprowadzane, gdy pacjent jest w stanie upojenia - dochodzi wtedy do interakcji alkoholu i leków, a więc stanowi to duże zagrożenie dla życia chorego. W każdym przypadku, gdy zdecydujemy się na detoks domowy, pamiętajmy by usługa była wykonana przy ciągłej asyście pielęgniarki, która będzie kontrolowała nasz stan zdrowia w trakcie odtruwania. Jeśli oferta, którą wybraliście Państwo nie zakłada opieki pielęgniarki, nie decydujcie się na tego typu zabiegi, nawet jeśli będzie to przeprowadzał doświadczony lekarz.

Po zakończeniu detoksu alkoholowego / leczenia na oddziale detoksykacji MEDILIFE zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą leczenia i terapii uzależnień realizowanym w:

Ośrodek Leczenia i Terapii Uzależnień MEDILIFE

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu MEDILIFE