REJESTRACJA I ZAPISY:535 004 084

Terapia ambulatoryjna, dojazdowa w Centrum Leczenia Uzależnień MEDICA.


TERAPIA AMBULATORYJNA

Terapia uzależnień, leczona ambulatoryjnie, przeznaczony jest dla osób, które z rożnych przyczyn nie mają możliwości skorzystania z terapii stacjonarnej. Jest on mniej intensywny, przez co mogą go realizować jedynie osoby, które posiadają już wiedzę i umiejętności umożliwiające im utrzymanie abstynencji w swoim dotychczasowym środowisku, bez konieczności codziennego kontaktu z terapeutą bądź grupą terapeutyczną.


Aby wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom obecnie w Centrum Medycznym MEDICA realizowane są dwa programy ambulatoryjne do wyboru w zależności od Państwa potrzeb oraz możliwości uczestniczenia w terapii:

Programy ambulatoryjne

Programy te skierowane są do osób, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień. Opiera się on głownie na procesie grupowym (spotkania indywidualne pełnią funkcję uzupełniającą i monitorującą postępy w terapii).

Zakres merytoryczny grupy skoncentrowany jest na tematach związanych z zapobieganiem nawrotom choroby. Pacjenci zarówno w sposób edukacyjny jak i treningowy uczą się:

  • czym są nawroty w uzależnieniu,

  • jak zapobiegać ich wystąpieniu,

  • co robić, żeby uniemożliwić ich nasilenie,

  • oraz jak zapobiec złamaniu abstynencji i powrócić na swoją drogę zdrowienia.

 

Uczestnictwo w grupie umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy do samopoznania i stworzenia mapy własnych sygnałów ostrzegawczych nawrotu, ale też spełnia ważną funkcję wspierającą i motywującą w procesie trzeźwienia.

Zakwalifikowanie do jednego z oferowanych przez nasz ośrodek programów odbywa się poprzez wcześniejszą konsultację indywidualną z terapeutą (obligatoryjnie w przypadku osób, które realizowały podstawowy program terapii poza ośrodkiem MEDICA).